El Gelater

Gelater desde l´any 1995 al restaurant La Queixalada de Canet de Mar, Jordi Roig va descobrir la cuina del dolç d´una manera autodidacta rebent cursos amb els millors especialistes del moment. No és fins al 2005 que inicià la seva aventura en solitaria amb el projecte de La Gela de Canet, on es dedicarà plenament a l´estudi i desembolupament de la tècnica gelatera.

L´any 2008, formà part de l´equip de gelateria que es presentà a la copa del món de la gelateria a Rímini, on van optenir el premi a la millor Copa de Gelat del món i el premi especial Carlo Pozzi a la millor organització i pulcritud dels treballs presentats.

En el camp de la pastisseria, formà també part de l´equip de pastisseria estatal 2009 en qualitat d´ajudant per la copa del món de pastisseria que es presentà a Lyon, assessorant en la prova de gelateria.

Opté el títol d´Expert en gelateria que s´impartí a l´Universitat d´Alacant el 2012, impartí diversos cursos de gelateria. Actualment, en el camp de l´ensenyament, forma part del professorat de la Chocolat Academy Chocovic com a professor de gelateria juntament amb Antoni Sirvent.